ست 3 تکه کاسه و بشقاب چوبی مدل گرد

استان تولید خراسان رضوی تکنیک ساخت و تزئین خراطی جنس چوب ابعاد ۱۸x۱۸x۱۱ سانتی‌متر قطر ۱۸