صنایع دستی

این مقوله در بحث عروسک و اسباب بازی بسیار حساس تر است.

زیرا بازار ایران پر شده از عروسک های وارداتی که با آداب و رسوم ما سنخیت ندارند.

مثلا باربی یک شخصیت پرطرفدار بین دختران است، اما همه مدل های این کاراکتر برای دختران مناسب نیستند.

زیرا برخی مدل های باربی دختران را دچار دوگانگی شخصیتی یا بلوغ زودرس خواهند کرد.

بنابراین هنگام خرید این عروسک دخترانه، به طراحی، آناتومی بدن و پوشش آن دقت کنید.

نمایش یک نتیجه