شکر قهوه ای سرو کشمر- 500 گرم

شکر قهوه ای برند سرو کشمر 100 درصد خالص و حاوی مواد معدنی آهن و پتاسیم است.