روغن شحم گاو سالمین – 1000 گرم

ارگانیک خیر استان تولید خراسان رضوی حالت روغن جامد مناسب برای سالاد و پخت و پز سرخ کردن نوع روغن […]

ارگانیک

خیر

استان تولید

خراسان رضوی

حالت روغن

جامد

مناسب برای

سالاد و پخت و پز

سرخ کردن

نوع روغن

حیوانی

کالا های مرتبط